Władza jest służbą, a nie panowaniem

„Władza jest służbą, a nie panowaniem. I nieważne przy tym, ile tak naprawdę jej mamy. Ważne, by Chrystusowy sposób królowania przenikał wciąż nasze myślenie i nasze działanie” – powiedział w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata abp Wojciech Polak.

Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w inowrocławskim kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wspólnie z nim modliło się blisko stu członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dla których uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zamykająca rok kościelny, jest świętem patronalnym. Wskazując na ten szczególny dzień abp Polak podkreślił, że przypomina nam on o królowaniu Boga – królowaniu nie przez triumf, ale przez uniżenie, nie przez panowanie i władzę, ale przez służbę, nie przez akt jakiegoś najwyższego sądu, ale przez miłość i przebaczenie”.

„I chociaż w umysłach i sercach niektórych, i to często pobożnych chrześcijan, wciąż tli się nieugaszona pokusa, by tej bezsilności władzy i panowania Boga pomóc, to jednak wiele racji ma papież Benedykt XVI, gdy przypomina, że walkę o to, żeby królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną, trzeba toczyć przez wszystkie stulecia” – podkreślił abp Polak, przestrzegając jeszcze za papieżem seniorem, że ceną, jaką trzeba zapłacić za stapianie się wiary z władzą, jest zawsze oddanie się tej pierwszej na służbę drugiej.

„Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” – przypomniał słowa Jezusa Prymas, tłumacząc, że w Jego ujęciu władza jest służbą, a nie panowaniem. I nieważne ile tak naprawdę jej mamy, ważne, by ten Chrystusowy sposób królowania przenikał nasze myślenie i działanie. Byśmy zawsze – w najprostszym nawet i najbardziej prozaicznym z jego wymiarów, w każdym naszym zaangażowaniu w rzeczywistość i wspólnotę Kościoła, wciąż mieli przed oczyma Tego, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć.

Prymas nawiązał także do apostolatu świeckich i obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Jak mówił, Kościół jest w niej obecny nie dla samego siebie, ale dla człowieka, który w tej przestrzeni żyje. „Jest obecny i musi być obecny wszędzie tam, gdzie żyje on radością i nadzieją, gdzie cierpi i przeżywa smutek, swoje ludzkie obawy, a niekiedy lęk i trwogę – kontynuował abp Polak. – Musi być obecny i jest obecny dla konkretnego człowieka i przy konkretnym człowieku, zwłaszcza przez te kobiety i tych mężczyzn, którzy rozpoznając swoje chrześcijańskie powołanie w Kościele i w świecie, właśnie jako ludzie świeccy, kierowani duchem ewangelicznym, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazują innym Chrystusa” – mówił na koniec Prymas.

Mszę św. wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim celebrowali m.in.: ks. prałat Krzysztof Redlak, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, oraz ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz goszczącej członków organizacji inowrocławskiej parafii. Doroczne spotkanie AK jest okazją do wspólnej modlitwy, integracji i podsumowania rocznej działalności.

Początki Akcji Katolickiej w Polsce sięgają lat dwudziestych minionego wieku. Prężną działalność organizacji przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu Akcja Katolicka nie miała już możliwości wznowienia aktywności. Reaktywacja nastąpiła dopiero w 1996 roku z inicjatywy bł. Jana Pawła II. Organizacja, nawiązując do kilkudziesięcioletniej tradycji, od początku obrała sobie za patrona św. Wojciecha. W archidiecezji gnieźnieńskiej Akcja Katolicka została ponownie powołana do życia przez abp. Henryka Muszyńskiego w kwietniu 1997 r.

www.ekai.pl