„Dziecko sercem rodziny” – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W parafiach będzie można kupić świece, z których dochód przekazywany jest na pomoc dzieciom.

Pod hasłem „Dziecko sercem rodziny” przebiegać będzie tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po raz 21. w parafiach na terenie całego kraju będzie można kupić świece, z których dochód przekazywany jest na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. Od 15. lat akcja ma wymiar ekumeniczny. Część środków zostanie tym razem przekazanych na pomoc dzieciom uchodźców z Syrii i Iraku.

O szczegółach tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom informowano podczas konferencji zorganizowanej w Caritas Polska w Warszawie. O. Hubert Matusiewicz z Caritas Polska podkreślił, że dziecko jest tym, które wskazuje na „centrum życia rodzinnego”, a każdy z nas w rodzinie właśnie otrzymuje to, co w dorosłym życiu rozwija i wykorzystuje.

„Gdy wybieraliśmy to hasło przyświecało nam także to, co nas łączy w wymiarze ekumenicznym, bo od kilkunastu lat Wigilijne Dzieło prowadzą wspólnie różne Kościoły chrześcijańskie. To co nas łączy to przede wszystkim wymiar biblijny. W Biblii serce symbolizuje całe wnętrze człowieka. Do tego właśnie odwołujemy się w tegorocznym haśle. Chcemy, pomagając dzieciom, pomagać całym rodzinom” – mówił o. Matusiewicz.

W akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oprócz Caritas Polska włączają się również: Eleos Kościoła prawosławnego, Diakonia Polska Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Diakonia Kościoła ewangelicko-reformowanego. W roku ubiegłym organizacje te rozprowadziły w sumie niemal 3 mln świec.

Większość pozyskanych w ten sposób środków pozostaje w parafiach. To dzięki nim można organizować letnie i zimowe kolonie, przygotować pomoce edukacyjne, czy paczki dla ubogich rodzin. Finansowany jest również zakup leków lub fundowane są stypendia dla zdolnych uczniów.

10 gr z każdej świecy wróci jednak do Caritas Polska i zostanie przeznaczone na pomoc dzieciom uchodźców z Syrii i Iraku. Zwykle jest to kwota od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Caritas Polska będzie kontynuować wśród uchodźców projekty edukacyjne, a tylko w Libanie przebywa obecnie ok. 1,6 mln Syryjczyków.

Dzięki pozyskanym środkom poszczególne organizacje charytatywne z bratnich Kościołów mogą również finansować działalność ośrodków socjoterapuetycznych, czy świetlic środowiskowych. W przyszłym roku na przykład Diakonia Polska Kościoła ewangelicko-augsburskiego planuje uruchomienie programu terapeutycznego dla eurosierot, a więc tych dzieci, których jedno lub oboje rodziców opuściło Polskę i pracuje za granicą.

Podobnie jak w latach poprzednich to właśnie na świecach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przenoszone będzie w Polsce światło z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem. W naszym kraju po raz 24. światłem opiekować się będą członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, a tegoroczna wędrówka przebiegać będzie pod hasłem „Pokój jest w nas”.

Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbyła się już w sobotę o godz. 15.00 w kościele ewangelickim pw. Świętej Trójcy przy Placu Małachowskiego w Warszawskie. Niewykluczone również, że 14 grudnia podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapali papież Franciszek.

Katolicka Agencja Informacyjna