Duch Święty jest protagonistą naszego życia

Duch Święty pozwala nam zmartwychwstawać w naszych ograniczeniach, w naszych śmierciach, jest protagonistą naszego życia, jego głównym Bohaterem - mówił dzisiaj papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. w Domu św. Marty.

Nawiązując do czytanej dziś w Kościele powszechnym (poza Polską) Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z Nikodemem, papież wyjaśniał, na czym polega owo “powtórne narodzenie”, o którym czytamy w tym fragmencie (J 3, 3-15). – Możemy odrodzić się z tego, kim jesteśmy, z naszej grzesznej egzystencji tylko dzięki pomocy tej samej siły, która sprawiła, że ​​Pan zmartwychwstał: mocą Bożą” i posłanym nam w tym celu Ducha Świętego. Nie możemy tego zrobić sami, bez Ducha! – mówił Ojciec Święty. Przypomniał, że życie chrześcijańskie nie polega na samodzielnym spełnianiu dobrych uczynków, czyniąc to a unikając tamtego. Możemy nawet napisać nasze życie kaligrafią anielską, ale prawdziwe życie chrześcijańskie jest dziełem Ducha Świętego.

– To Duch sprawia, że przekraczamy nasze ograniczenia, zmartwychwstajemy z naszych duchowych śmierci, których mamy tak wiele w duszach.  Dlaczego pozwolić Duchowi Świętemu działać?Ponieważ życie chrześcijańskie, które nie pozostawia miejsca dla działania Ducha i nie pozwala się przenosić przez Ducha, jest życiem pogańskim, przebranym tylko za chrześcijańskie. Duch jest Protagonistą* życia chrześcijańskiego: On jest z nami, towarzyszy nam, przemienia nas, wygrywa z nami. Nikt nigdy nie wstąpił do nieba, z wyjątkiem Tego, który zstąpił z nieba, to jest Jezusa. A On zaraz po Zmartwychwstaniu mówi uczniom: „Przyjmijcie Ducha Świętego” – powiedział Ojciec Święty.

*Protagonista to – jak przypomina słownik języka polskiego PWN słowo oznaczające w starożytnym teatrze greckim pierwszego aktora prowadzącego dialog z chórem. Oznacza kogoś przodującego w czymś lub walczącego o coś. 

ad, Vatican News