Kościół akademicki św. Anny zamknięty do 4 listopada, spotkania grup online

Prosimy Was o modlitwę. Trzymajcie się w zdrowiu i pełni ufności w Boże działanie - napisali dziś wieczorem duszpasterze akademiccy z kościoła św. Anny w Warszawie, po tym jak jeden z nich odebrał pozytywny wynik testu na COVID-19 • Zawieszamy naszą działalność do 4 listopada - poinformował ks. Krzysztof Siwek, rektor kościoła akademickiego

Prymas Wyszyński “od siebie”: o formacji i zaangażowaniu w Kościół

Przez uwięzienie człowiek, który z urzędu pełnił najwyższą władzę w Kościele w Polsce został pozbawiony wszelkiego instytucjonalnego wpływu • Paradoksalnie jednak właśnie w tej sytuacji okazywało się, czym Kościół jest i na czym polega prawdziwa jego rola • W cyklu "Od siebie" szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Abp Ryś zajmie się zaniedbaniami bpa Andrzeja Dziuby

Kuria łódzka poinformowała, że Stolica Apostolska upoważniła metropolitę łódzkiego, abpa Grzegorza Rysia do zbadania zaniedbań, jakich bp Andrzej Dziuba miał się dopuścić w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne.

Bp Jarecki w 36. rocznicę śmierci Błogosławionego: ks. Jerzy Popiełuszko kierował się logiką Ewangelii.

- Realizując zasadę "Zło dobrem zwyciężaj", bł. ks. Jerzy Popiełuszko nigdy nie uległ pokusie nawoływania do przemocy. Wierzył w logikę Ewangelii i kierował się nią w kapłańskim przepowiadaniu i duszpasterskiej posłudze - powiedział bp Piotr Jarecki, przewodnicząc w poniedziałek wieczorem w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu Mszy św. w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci legendarnego duszpasterza

“Nie dla wojny”. Modlitwa o pokój wraz z Ormianami

- Chcemy gorąco modlić się o pokój, aby wojna nie była sposobem rozwiązywania problemów – powiedział 16 października kard. Kazimierz Nycz, odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka z najnowszej encykliki „Fratelli tutti” • W Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju w Armenii    

XX Dzień Papieski. Dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II

Kard. Kazimierz Nycz odprawił w Świątyni Opatrzności Bożej Mszę św. w intencji wszystkich wspierających Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" • W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj" - powiedział metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Kard. Nycz: Ten krzyk jest wstydem dla współczesnego świata

„Mamy różne usprawiedliwienia, czasem mówimy, że pomagamy Ukraińcom, czasem, że pomagamy na miejscu. To trzeba czynić i tamtego nie zaniedbywać! – podkreślił kard. Kazimierz Nycz, wskazując na potrzebę zorganizowania w Polsce korytarzy humanitarnych, by pomagać uchodźcom. „Umrzeć z nadziei” – pod tym hasłem odbyła się w środę w parafii św. Barbary, pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, ekumeniczna modlitwa za uchodźców.

“Fratelli tutti”. Komentarz bp. Piotra Jareckiego

Publikujemy tekst wystąpienia bp. Piotra Jareckiego podczas polskiej prezentacji encykliki "Fratelli tutti" papieża Franciszka, która odbyła się 5 października w Łodzi, tuż przed rozpoczęciem 387. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

“Ważne są mosty między wiarą a kulturą”. Głos bp. Janochy podczas obrad Episkopatu

Bp Michał Janocha, który od czterech lat przewodniczy Radzie Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego mówił do biskupów o problemach relacji: wiara a kultura, gdyż także oni są współodpowiedzialni za kształt kultury. Na Jasnej Górze zakończyło się 386 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, w którym uczestniczyli metropolita warszawski i jego biskupi pomocniczy

Ks. prof. Ryszard Czekalski nowym rektorem UKSW

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało nowego rektora uczelni na kadencję 2020-2024. Został nim ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Ośmioletnia kadencja obecnego rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego upłynie 31 sierpnia.

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. papieża Jana Pawła II

- W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – pisze Benedykt XVI w liście z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Przesłanie papieża-seniora zaprezentowano 15 maja w Krakowie