Seminaria duchowne w Bangladeszu pełne młodych ludzi. W 2016 roku wyświęcono 13 nowych kapłanów

W 2016 Kościół katolicki w Bangladeszu otrzymał 13 nowych kapłanów ♦ W przyszłości liczba duchownych i seminarzystów może się zmniejszyć w związku z kryzysem rodziny i spadkiem urodzeń ♦ Bangladesz jest krajem w zdecydowanej większości muzułmańskim ♦ Najliczniejsza wśród chrześcijan jest wspólnota katolicka licząca prawie 600 tys. wiernych

W 2016 Kościół katolicki w Bangladeszu otrzymał 13 nowych kapłanów, a tamtejsze seminaria duchowne są pełne młodych ludzi, kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. Ostatnie w ubiegłym roku święcenia przyjął 30 grudnia w kościele Bonpara w powiecie Natore w północno-zachodniej części kraju ks. Mintu Gervas Rozario. Uroczystość ta zgromadziła 40 księży i prawie 500 wiernych i była wielkim wydarzeniem dla miejscowej wspólnoty wiernych.

„Poczułem w sobie powołanie Boże i dziś moje marzenie spełniło się dzięki pomocy mych rodziców i wychowawców. Dziękuję im wszystkim i proszę, aby modlili się o moje życie kapłańskie” – powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews wzruszony neoprezbiter. Na kapłana wyświęcił go noszący to samo nazwisko biskup diecezji Rajshahi – Gervas Rozario.

Jeszcze inny ich imiennik – ks. Emmanuel Kanon Rozario, rektor jedynego w kraju wyższego seminarium duchownego pw. Ducha Świętego, oświadczył, że 13 nowych kapłanów „będzie miało do odegrania ważną rolę w naszej wspólnocie katolickiej”. W rozmowie z AsiaNews podkreślił, że w ostatnich latach w Bangladeszu występuje wyraźny wzrost powołań męskich, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Europie i w Ameryce Północnej. „Nasze seminaria [wyższe i niższe] są pełne młodych ludzi, a coraz większa liczba młodzieńców podejmuje życie zakonne” – oświadczył z entuzjazmem ks. rektor. Dodał, że wielu tutejszych księży wyjeżdża na misje za granicę i np. niedawno dwaj biskupi chińscy poprosili o przysłanie im misjonarzy właśnie z Bangladeszu.

Jednocześnie ks. Kanon Rozario zaznaczył, że w przyszłości liczba duchownych i seminarzystów może się zmniejszyć w związku z kryzysem rodziny i spadkiem urodzeń. „Małżeństwa mają dzisiaj niewiele dzieci. Widać to już w nowicjatach i w domach formacyjnych sióstr, które są prawie puste. W szkołach nie ma już wystarczającej liczby dziewcząt” – stwierdził z ubolewaniem kapłan.

Nawiązując do tej sytuacji bp Rozario w kazaniu podczas Mszy św. połączonej ze święceniami wezwał katolików, aby „zachęcali swych synów do wstępowania do zakonów i do ratowania Kościoła”.

Bangladesz jest krajem w zdecydowanej większości muzułmańskim. Chrześcijanie stanowią tam znikomą mniejszość: około 0,6 proc. na ponad 160 mln mieszkańców. Najliczniejsza wśród nich jest wspólnota katolicka, licząca prawie 600 tys. wiernych. W tym gronie jest od niedawna 1 kardynał, poza tym ok. 500 księży i ponad 1000 sióstr zakonnych.

KAI