Papież Franciszek: „Chciałbym, aby głusi bardziej uczestniczyli w życiu Kościoła”

Moim pragnieniem jest, abyście mogli coraz bardziej uczestniczyć w życiu Kościoła i w ten sposób odkrywali i przynosili owoce talentów, jakimi was Pan obdarzył - tymi słowami zwrócił dziś dziś papież Franciszek do niesłyszących. Przyjął on dziś na audiencji w Watykanie członków Włoskiego Stowarzyszenia Niesłyszących.

W swoim słowie do nich nawiązał do codzienności głuchych. – Osoby niesłyszące bez wątpienia żyją w warunkach niestabilnych i to stanowi część życia, którą można pozytywnie przyjąć. Natomiast to, co na pewno nie jest dobre dla nich, to to, że podobnie jak wiele osób niepełnosprawnych i ich rodzin, często doświadczają uprzedzeń, także w środowiskach chrześcijańskich. Miasta, wioski i parafie, są wezwane, aby przezwyciężać coraz bardziej wszelkie bariery, które nie pozwalają przyjąć tych możliwości, jakie wasza aktywna obecność ze sobą niesie, idąc poza wasze ograniczenia – zauważył Ojciec Święty. – Wy natomiast uczycie nas, że tylko żyjąc z własnymi ograniczeniami i niestabilnością, razem z odpowiedzialnymi i wszystkimi członkami społeczeństwa obywatelskiego oraz kościelnego można być budowniczymi kultury spotkania, w przeciwieństwie do rozpowszechnionej obojętności. W ten sposób można ulepszać społeczeństwo i wspólnotę, a także ofiarować osobom niesłyszącym pełnię egzystencji, która zawiera wszystkie aspekty życia w różnych jego fazach – powiedział.

Franciszek odniósł się również do talentów, jakimi obdarzeni są niesłyszący oraz do posłania ewangelizacyjnego, które – mimo naturalnej słabości – może być również ich udziałem. – Boża obecność nie jest postrzegana uszami, ale wiarą. Głos Boga rozbrzmiewa w sercu każdego człowieka i każdy może go usłyszeć. Pomóżcie tym, którzy „nie słyszą” Bożego głosu, aby byli bardziej uważni – prosił papież.

Na koniec zapewnił zgromadzonych o swojej modlitwie, odnosząc się także do wszystkich niesłyszących z różnych krajów, zwłaszcza tych, którzy „żyją w warunkach marginalizacji i ubóstwa”. Modlę się, abyście wnieśli swój szczególny wkład w społeczeństwo oraz byście byli zdolni do proroczego spojrzenia, zdolnego towarzyszyć procesom dzielenia się i włączenia, współpracy w rewolucji czułości i bliskości – zakończył Franciszek.

 

ad, Vatican News/Stacja7