Aktualności

Prymas Wyszyński „od siebie”: Jak nauczyć się zawierzenia Bogu?

Ideałem Prymasa było zawierzenie, którego wzorem była Matka Jezusa • W cyklu „Od siebie” szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!

Logo beatyfikacyjne. Co wyraża?

Krzyż, wokół niego złota aureola i odręczny podpis kard. Stefana Wyszyńskiego. Logo beatyfikacyjne zostało wypracowane przez zespół kreatywny portalu Stacja 7, a wykonała je grafik Agnieszka Kozioł.

Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r.

W sobotę promocja 200 nowych lektorów i obchody 50-lecia kursu lektorskiego

Otwarto Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w pierścieniu Świątyni Opatrzności